Блог

|

Защо EFS не е най-добрият вариант за WordPress?

Elastic File System (EFS) услуга на AWS, която предлага високодостъпна, сигурна, serverless файлова система. С две думи EFS е отговорът на Amazon за т.н. network-attached file system (NFS). Наскоро ми се наложи да работя по three-tier ахритектура за WordPress, следваща всички най-добри практики на AWS. Конфигурацията включва VPC setup, WAF, Cloudfront, EC2 instances с Litspeed,…